Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z uwagi na trwającą weryfikację wniosków, wszelkie informacje dotyczące Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" udzielane są w godzinach Баксан купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки od 13.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.


Z przyjemnością informujemy Państwa, iż 6 grudnia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Lokalnymi Grupami Rybackimi zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie w ramach środków 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętych 4 osią priorytetową Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Pani Dyrektor Departamentu – Emilia Dunal, a w imieniu LGR podpisy złożyli : ze strony LGR „Warta – Noteć” – Prezes Zarządu, Stanisław Żołądkowski i Wiceprezes Irena Wojciechowska, ze strony LGR „7 Ryb” – Prezes Zarządu, Dorota Knopczyńska i Skarbnik Stowarzyszenia, Iwona Sip – Michalska, a ze strony LGR „Nadnotecka Grupa Rybacka” – Prezes Zarządu, Eugeniusz Bogdan wraz z Wiceprezes Zarządu, Lidią Pirtań.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Fot. 1 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 2 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1”

 

Fot. 3 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 4 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 5 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 6 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

Fot. 7 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dnia 17 maja 2011 r. podczas warsztatów dla zarządów i kadry Lokalnych Grup Rybackich „Obra-Warta”, „7 Ryb” i „Nadnotecka Grupa Rybacka” miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ww. LGR. Podpisanie umowy umożliwi grupom aplikowanie o środki w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w skali kraju.

 

Fot. 1 Podpisanie umowy o współpracy przez przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich „Obra-Warta”, „7 Ryb” i „Nadnotecka Grupa Rybacka”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dnia 16 maja 2011 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie operacji z Lokalną Grupą Rybacką „Warta – Noteć” w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisała Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu natomiast w imieniu LGR „Warta Noteć” podpisy złożyli: Pan Stanisław Żołądkowski – Prezes Zarządu oraz Pani Irena Wojciechowska – Wiceprezes Zarządu.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Fot. 1 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

 

Fot. 2 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

 

Fot. 3 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

Dnia 28 kwietnia br. w Sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu zostało zorganizowane szkolenie dla członków i pracowników Lokalnych Grup Rybackich. Szkolenie poświęcone było funkcjonowaniu Lokalnych Grup Rybackich w roku 2011. Podczas szkolenia omówiono zasady aplikowania o środki na przykładzie wnisków o płatność na funkcjonowanie LGR, regulacje wewnętrzne tworzone przez LGR-y, przebieg procesu kontroli oraz proponowane przez Lokalne Grupy Rybackie zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dla osi 4. W trakcie spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnych Grup Rybackich mogli wymienić się doświadczeniami i wątpliwościami dotyczącymi wdrażania osi 4. Przedstawione wnioski zostaną poddane analizie pod kątem możliwości ich wdrożenia za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia

 

Fot. 1 Otwarcie szkolenia przez Panią Emilię Dunal Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Fot. 2 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.


Fot. 3 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

Fot. 4 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

 

Fot. 5 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

Fot. 6 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 28 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ulicy Szyperskiej 14 miało miejsce podpisanie pierwszej w Polsce umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy między regionalnej i międzynarodowej”. W obrębie działania mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej  lub międzynarodowej pomiędzy LGR. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę z przedstawicielami Nadnoteckiej Grupy Rybackiej podpisała Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zakontraktowane środki zostaną przeznaczone na kampanie promocyjne, szkolenia oraz konferencje dotyczące współpracy między LGR.

Poniżej zdjęcia z uroczystości

 


Fot. 1 Podpisanie umowy przez reprezentantów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

 

Fot. 2 Podpisanie umowy przez reprezentantów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

W dniach 30-31marca w Zielonce odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące w szczególności Wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządów Województw oraz Lokalnych Grup Rybackich.Poruszono m. in. następujące zagadnienia:
- wypełnianie wniosku o dofinansowanie
- załączniki do wniosku
- wizualizacja znaku PO-RYBY 2007-2013
- kryteria kwalifikowania do odpowiedniego sektora (publiczny/społeczny/gospodarczy)
- kwalifikowalność kosztów

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowała p. Emilia Dunal - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przygotowana przez nią prelekcja dotyczyła zagadnień związanych wyborem operacji oraz wypełnianiem wniosku o dofinansowania (pobierz plik)

Prezentacje pozostałych prelegentów:

  • Grażyna Skolimowska "Znakowanie tablic informacyjnych,  związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” (pobierz plik)
  • Jolanta Perkowska "Stan wdrażania osi priorytetowej 4" (pobierz plik)
  • Magdalena Włodarczyk "Załączniki do wniosku w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności" (pobierz plik)
  • Paweł Rodak "Zagadnienia prawne związane z wdrażaniem LSROR i oceną wniosków" (pobierz plik)

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
552977