Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Poniżej przedstawiamy poradnik zawierający wskazówki i wyjaśnienia dotyczące procesu aplikowania o środki w ramach w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem Funkcjonowania LGR. Omawiany poradnik jest zbiorem wytycznych i zaleceń Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) mających charakter niewiążący. Beneficjent sporządzając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest stosować się do przepisów unijnych i krajowych, zawartej umowy o dofinansowanie oraz aktualnych Instrukcji.

Pobierz plik


 

Szanowni Państwo 

Mamy przyjemność przedstawić opracowaną przez MRiRW Instrukcję wypełniania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej  do stosowania.

Przepisy rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” otworzyły możliwość dotyczącą dofinansowania podmiotów rybackich, które poniosły szkody w wyniku wszelkich zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (np. choroby KHV). 

Niniejsza instrukcja ma na celu wskazanie sposobu postępowania w przypadku składania i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie Beneficjenta będącego  podmiotem rybackim, który poniósł szkody w wyniku wszelkich zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Z uwagi na trwającą weryfikację wniosków, wszelkie informacje dotyczące Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" udzielane są w godzinach od 13.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.


Z przyjemnością informujemy Państwa, iż 6 grudnia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Lokalnymi Grupami Rybackimi zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie w ramach środków 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” objętych 4 osią priorytetową Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Pani Dyrektor Departamentu – Emilia Dunal, a w imieniu LGR podpisy złożyli : ze strony LGR „Warta – Noteć” – Prezes Zarządu, Stanisław Żołądkowski i Wiceprezes Irena Wojciechowska, ze strony LGR „7 Ryb” – Prezes Zarządu, Dorota Knopczyńska i Skarbnik Stowarzyszenia, Iwona Sip – Michalska, a ze strony LGR „Nadnotecka Grupa Rybacka” – Prezes Zarządu, Eugeniusz Bogdan wraz z Wiceprezes Zarządu, Lidią Pirtań.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Fot. 1 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 2 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1”

 

Fot. 3 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 4 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 5 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

 

Fot. 6 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

Fot. 7 Podpisanie umów z beneficjentami środka 4.1

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dnia 17 maja 2011 r. podczas warsztatów dla zarządów i kadry Lokalnych Grup Rybackich „Obra-Warta”, „7 Ryb” i „Nadnotecka Grupa Rybacka” miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ww. LGR. Podpisanie umowy umożliwi grupom aplikowanie o środki w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w skali kraju.

 

Fot. 1 Podpisanie umowy o współpracy przez przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich „Obra-Warta”, „7 Ryb” i „Nadnotecka Grupa Rybacka”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż dnia 16 maja 2011 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie operacji z Lokalną Grupą Rybacką „Warta – Noteć” w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisała Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu natomiast w imieniu LGR „Warta Noteć” podpisy złożyli: Pan Stanisław Żołądkowski – Prezes Zarządu oraz Pani Irena Wojciechowska – Wiceprezes Zarządu.

Poniżej zdjęcia z uroczystości.

Fot. 1 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

 

Fot. 2 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

 

Fot. 3 Podpisanie umowy przez reprezentantów Lokalnej Grupy Rybackiej "Warta-Noteć"

Dnia 28 kwietnia br. w Sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu zostało zorganizowane szkolenie dla członków i pracowników Lokalnych Grup Rybackich. Szkolenie poświęcone było funkcjonowaniu Lokalnych Grup Rybackich w roku 2011. Podczas szkolenia omówiono zasady aplikowania o środki na przykładzie wnisków o płatność na funkcjonowanie LGR, regulacje wewnętrzne tworzone przez LGR-y, przebieg procesu kontroli oraz proponowane przez Lokalne Grupy Rybackie zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dla osi 4. W trakcie spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnych Grup Rybackich mogli wymienić się doświadczeniami i wątpliwościami dotyczącymi wdrażania osi 4. Przedstawione wnioski zostaną poddane analizie pod kątem możliwości ich wdrożenia za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia

 

Fot. 1 Otwarcie szkolenia przez Panią Emilię Dunal Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Fot. 2 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.


Fot. 3 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

Fot. 4 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

 

Fot. 5 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

Fot. 6 Szkolenie pn. „Praktyczne aspekty wdrażania osi 4 PO RYBY”.

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
415763