Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Szanowni Państwo,
 
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został wzór wniosku o płatność wraz jego instrukcją na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.
 
 
Szanowni Państwo,
 
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został aktualny wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze wraz z załącznikami.
 
 

 

Szanowni Państwo,


w załączeniu zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1A do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1B do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020

została zamieszczona do stosowania zaktualizowana Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą rozmieszczenia innych logotypów poza linią logotypów: PO RYBY 2014-2020 – UE. Wprowadzono również korektę techniczną.

 

Szanowni Państwo,
W załączeniu zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej formularz  wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze wraz z instrukcją do stosowania.

Instrukcja wypełniania wniosku


Formularz wniosku

 

 

We wtorek 17 maja Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy z Lokalnymi Grupami Działania na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" z siedzibą w Wągrowcu reprezentowali Dorota Knopczyńska Prezes, Beata Ryga Skarbnik 3 000 000,00 euro

Nadnotecka Grupa Rybacka z siedzibą w Pile reprezentowali Wojciech Jóźwiak Prezes, Aleksandra Ratajczak Sekretarz - 3 000 000,00 euro

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 9 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Jednocześnie informujemy, iż ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 września 2016 r.

 

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

 

 

umww

 
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
437940