Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

https://shiwa-24.online Szanowni Państwo,

see url

enter site „W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w odniesieniu do art. 14 ww. rozporządzenia, Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

https://shiwa-market.xyz

enter 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym: 
a) rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy;
b) zawarcia umowy; 
c) rozliczenie przyznanej pomocy
d) monitorowania, sprawozdawczości oraz ewaluacji;
e) kontroli
f) statystycznych;
g) archiwizacji.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy: 
a. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;
b. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
c. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z
inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania pomocy.
7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3c. 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Państwa dane osobowe będą ujawniane odbiorcom dokonujących badań ewaluacyjnych oraz Lokalnym Grupom Działania właściwym ze względu na obszar Państwa zamieszkania. 
11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин

go S.H.I.W.A Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchomił w dniu 26 lutego 2018 roku nową stronę internetową. Wszystkie aktualności oraz bieżące informacje będą zamieszczane na www.dprow.umww.pl

http://neznaniya.net/user/SamuelJouch/

http://bbs.remelab.com/home.php?mod=space&uid=110685 Szanowni Państwo,

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин

https://shiwa-market.xyz W związku z prowadzonymi przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie naborami na kierunek Rybactwo, Władze Uniwersytetu przygotowały film promujący nabory.

source

follow site https://youtu.be/SHbnPqISKHk

source url

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон Szanowni Państwo,

W związku z omyłką pisarską w kolumnie „Cena” w zamieszczonej wcześniej informacji o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl, w załączeniu zamieszczamy poprawiony dokument.

enter

Купить Кокаин wynik oceny z postępowania ofertowego

follow site

http://zhxftai.com/home.php?mod=space&uid=16518 Zapytanie ofertowe – informacja o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl który spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę znajduje się w załączniku.

get link

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон wynik oceny z postępowania ofertowego

https://shiwa-market.xyz

go to link  

http://www.5-sms.de/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=16651

https://leglrf.top go Szanowni Państwo,

https://shiwa-market.xyz

see Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl.
Treść oraz szczegóły zapytania dostępne są w poniższych załącznikach.

http://casinositeuk.co.uk/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=32499

Купить, закладки, скорость, соль, кристаллы, гашиш, амфетамин, мефедрон, телеграм, бот, экстази, героин, метадон, спайс, MDMA, LSD, шишки, бошки, гидропоника,a-pvp, 3md, фен, мяу, соль, кристаллы, онлайн, марки, марихуану, легалку, а29, меф, гарик Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr ogłoszenia: Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон 64/10/10/2017)

https://legalrfs.site

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин - zapytanie ofertowe

enter site

enter site - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

S.H.I.W.A

click here - formularz ofertowy

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/ NABORY WNIOSKÓW/ PRIORYTET 4 zostały opublikowane następujące, zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze":
1.       Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania,
2.       Wzór umowy o dofinansowanie,
3.       Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania.

  Zmiany wprowadzone do ww. dokumentów polegają na:
- usunięciu informacji dotyczących działania „Wsparcie przygotowawcze”,
- dodaniu koniecznych pól dotyczących wnioskowania o zaliczkę,
- usunięciu załącznika „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, wymaganego przy wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, w związku z aktualizacją wniosków w działaniu „Realizacja LSR”.
Joomla Extensions powered by Joobi
Odsłon artykułów:
559165